Menu
Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności ...
tekst zastępczy

Aktualności

Dom dla Mishi - The House for Mishi2021-02-27

Dom dla Mishi - The House for Mishi

Wzruszam się i cieszę z całego serca, kiedy oglądam efekt naszego wspólnego wysiłku. Dziś nadszedł dzień, w którym chcemy podziękować...

I am so moved and I am glad with all my heart when I see the effect of our joint effort. Today is the day when we want to thank everyone for their...

Inwestycje zrealizowane w 2020 roku dzięki środkom z 1 % podatku2021-02-19

Inwestycje zrealizowane w 2020 roku dzięki środkom z 1 % podatku

To już trzeci raz zwracamy się do Was o przekazanie nam 1 % podatku.
Zawsze w oczekiwaniu na odzew z Waszej strony, siadamy z naszymi kenijskimi przyjaciółmi i zaczynamy planować. Są to często plany z pogranicza marzeń, bo pozostaje zagadką, kto z Was zdecyduje się...

Dlaczego warto pomóc?

Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący.
Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.”   - o. Fabian Kaltbach

„You don’t have to help, you can find a lot of reasonable arguments for specific cases against helping. But that will not change anything. They will still be hungry, sick, suffering, needy.
It is better to sin in the excess of goodness and naivety than the excess of calculation and mistrust.”   - Fabian Kaltbach OFM

Partnerzy