Menu
Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności ...
tekst zastępczy

Aktualności

Kenijskie wyczekiwania ...2022-08-04

Kenijskie wyczekiwania ...

Czekamy... Kenia nauczyła mnie cierpliwości, a nawet powiedziałabym pokory w czekaniu.
Zatem czekamy na akty urodzenia dla Rahime i Salima, czekamy na spotkanie z wodzem wioski w sprawie kłopotów z własnością ziemi, na ...

12 Apostołów - jest lepiej2022-07-28

12 Apostołów - jest lepiej

Thank you, dziękuję, asante sana. Niniejszym zapraszam Was wszystkich – ludzi dobrej woli – do naszego kenijskiego otoczenia, chodźcie ze mną na cowieczorny obchód... Karibu sana…
Codziennie jestem u rodziny Halimy i Jumy. Dziś dostali ryż, mięso ...

Dlaczego warto pomóc?

Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący.
Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.”   - o. Fabian Kaltbach

„You don’t have to help, you can find a lot of reasonable arguments for specific cases against helping. But that will not change anything. They will still be hungry, sick, suffering, needy.
It is better to sin in the excess of goodness and naivety than the excess of calculation and mistrust.”   - Fabian Kaltbach OFM

Partnerzy