Menu

Kim Alvine son of Christine from Locotu - UZUPEŁNIĆ OPIS DZIECKA

OPIS DZIECKA W TRAKCIE OPRACOWANIA

Około 4-letni chłopiec bardzo ubogiej matki pracującej w pijalni wina kokosowego w pobliżu Galu Beach

Poniższa galeria przedstawia również najbliższych adoptowanego dziecka oraz warunki, w jakich żyje ta rodzina.

Więcej zdjęć tego dziecka można też znaleźć w zakładce Kronika.

Chłopiec adoptowany przez UZUPEŁNIĆ

Partnerzy