Menu

Yasmine daughter of Mariam from Mwembeni - UZUPEŁNIĆ OPIS DZIECKA

OPIS DZIECKA W TRAKCIE OPRACOWANIA

Dziewczynka ubogiej matki pracującej w tzw. "small restaurant" w przysiółku Mwembeni wioski Mwabungu

Poniższa galeria przedstawia również najbliższych adoptowanego dziecka oraz warunki, w jakich żyje ta rodzina.

Więcej zdjęć tego dziecka można też znaleźć w zakładce Kronika.

Dziewczynka adoptowana przez UZUPEŁNIĆ

Partnerzy