Menu

Nuhadhi son of Nuru from Makongeni

Rodzice chłopca żyją oddzielnie ze względu na bardzo trudną sytuację materialną i mieszkaniową. Chłopiec Nuhadhi (ur. 2013 r.) mieszka z mamą (Amina, ur. 1991 r.), dziadkami oraz rodzeństwem matki w przeludnionym domu, kilkaset metrów dalej mieszka jego ojciec (Nuru, ur. 1992 r.) w podobnych warunkach. Nuhadhi nie rozpoczął jeszcze nauki, gdyż rodziców nie było stać na opłacenie edukacji, zakupu mundurka i przyborów szkolnych. Ojciec chłopca zdobył wykształcenie zawodowe elektryka, jednak koniunktura na miejscowym rynku pracy sprawiła, że mężczyzna jest najczęściej bezrobotny. Czasami fundi Nuru otrzymuje zlecenie montażu paneli solarnych w ramach akcji prowadzonej przez naszą Fundację, jednak jest to zarobek niepozwalający nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny. Matka chłopca, jak większość miejscowych kobiet, dorywczo pracuje przy przygotowywaniu prostych posiłków, w tzw. "small restaurants" lub przy wyrobie makuti - rodzaj dachówek wykonanych z liści palmowych.

Dzięki pomocy 5 kobiet z Krakowa chłopiec w tym roku rozpocznie naukę w przedszkolu, a jego rodzice być może za jakiś czas będą mogli stworzyć mu, choć namiastkę prawdziwego domu.

Więcej zdjęć tego dziecka można też znaleźć na naszej stronie.

Chłopiec adoptowany przez Agnieszkę, Katarzynę, Oliwię, Teresę i Małgorzatę z Krakowa.

Partnerzy