Menu

Nuhadhi son of Nuru from Makongeni

Rodzice chłopca żyją oddzielnie ze względu na bardzo trudną sytuację materialną i mieszkaniową. Chłopiec Nuhadhi (ur. 2013 r.) mieszka z mamą (Amina, ur. 1991 r.), dziadkami oraz rodzeństwem matki w przeludnionym domu, kilkaset metrów dalej mieszka jego ojciec (Nuru, ur. 1992 r.) w podobnych warunkach. Nuhadhi nie rozpoczął jeszcze nauki, gdyż rodziców nie było stać na opłacenie edukacji, zakupu mundurka i przyborów szkolnych. Ojciec chłopca zdobył wykształcenie zawodowe elektryka, jednak koniunktura na miejscowym rynku pracy sprawiła, że mężczyzna jest najczęściej bezrobotny. Czasami fundi Nuru otrzymuje zlecenie montażu paneli solarnych w ramach akcji prowadzonej przez naszą Fundację, jednak jest to zarobek niepozwalający nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny. Matka chłopca, jak większość miejscowych kobiet, dorywczo pracuje przy przygotowywaniu prostych posiłków, w tzw. "small restaurants" lub przy wyrobie makuti - rodzaj dachówek wykonanych z liści palmowych.

Dzięki pomocy 5 kobiet z Krakowa chłopiec w tym roku rozpocznie naukę w przedszkolu, a jego rodzice być może za jakiś czas będą mogli stworzyć mu, choć namiastkę prawdziwego domu.

Poniższa galeria przedstawia również najbliższych adoptowanego dziecka oraz warunki, w jakich żyje ta rodzina.

Więcej zdjęć tego dziecka można też znaleźć w zakładce Kronika.

Chłopiec adoptowany przez Agnieszkę, Katarzynę, Oliwię, Teresę i Małgorzatę z Krakowa.

Partnerzy