Menu

Riziki Abdalla - adoptowana

Rodzina Abdalli jest bardzo liczna. Ciężar jej utrzymania spoczywa na barkach ojca, który jest rybakiem i najstarszego syna, który zajmuje się odpłatnym prasowaniem odzieży żelazkiem na węgiel drzewny. Kolejny syn Abdalli nie słyszy i nie mówi od urodzenia, ale stara się pomagać ojcu w połowach.

Rodzina skłąda się z rodziców, sześciorga dzieci i dwojga wnucząt pozostających na utrzymaniu dziadków. Riziki od urodzenia jest wychowywana przez dziadków, ma 13 lat, jest uczennicą 5 klasy, w wolnym czasie pomaga babci w prowadzeniu domu - gotuje sprząta i pierze oraz opiekuje się młodszymi dziećmi z wioski.

Więcej zdjęć tego dziecka można też znaleźć w zakładce Kronika.

Dziewczynka adoptowana przez Panią Anetę i Pana Krzysztofa z Warszawy.

Partnerzy