Menu

Mwanamisi daughter of Mwanajuma from Kikoneni

Dziewczynka o imieniu Mwanamisi (ur. ok. 2011 r.) i nie uczęszczała do szkoły z powodu skrajnej biedy, w jakiej żyje jej rodzina.

Matka dziewczynki o imieniu Mwanajuma wychowuje trzy córki, poza Mwanamisi są to Mwanasha (ur. ok. 2012 r.) i Fatuma (ur. ok. 2015 r.). Ojciec pracuje okresowo przy produkcji węgla drzewnego, jest to praca bardzo nisko dochodowa i szkodliwa dla zdrowia.

Mwanamisi poznaliśmy podczas wizyty w rodzinnej wiosce (motherland) mamy Małej Magdy. Miejsce to, nawet przez mieszkańców prowincji Kwale, nazywane jest "very dark place in Kenya", czyli "bardzo ciemna strona Kenii" i bynajmniej nie ma to związku z przestępczością tylko z brakiem dostępu do edukacji i wysokim poziomem analfabetyzmu.

Do obowiązków Mwanamisi należy pomoc mamie w przynoszeniu wody, gotowaniu, praniu, a także wypasanie i dojenie kóz - kozie mleko jest często jedynym pożywieniem dla dzieci.

Pomoc tej rodzinie w posłaniu przynajmniej najstarszego dziecka do szkoły daje szansę na lepszą przyszłość. Może to właśnie Mwanamisi rozpocznie nowy etap w życiu całej lokalnej społeczności.

Wioska, w której mieszka rodzina Mwanamisi położona jest ok. 40 km w głąb lądu od "naszej" wioski Mwabungu i dostęp tam jest utrudniony.

Poniższa galeria przedstawia również najbliższych adoptowanego dziecka oraz warunki, w jakich żyje ta rodzina.

Więcej zdjęć tego dziecka można też znaleźć w zakładce Kronika.

Dziewczynka adoptowana przez:

  • Pana Tomasza z województwa śląskiego (od marca 2018 r. do lutego 2019 r. włącznie - 12 miesięcy)
  • Panią Agnieszkę z Wrocławia (od marca 2019 r. do października 2019 r. włącznie - 8 miesięcy)
  • Pana Rafała z Radomska (od grudnia 2019 r. włącznie)
Partnerzy