Menu

Mwanamisi - adoptowana

Dziewczynka o imieniu Mwanamisi ma 7 lat i nie uczęszcza do szkoły z powodu skrajnej biedy w jakiej żyje jej rodzina.

Matka dziewczynki o imieniu Mwanajuma wychowuje trzy córki, poza Mwanamisi są to sześcioletnia Mwanasha i trzyletnia Fatuma. Ojciec pracuje okresowo przy produkcji węgla drzewnego, jest to praca bardzo niskodochodowa i szkodliwa dla zdrowia.

Mwanamisi poznaliśmy podczas wizyty w rodzinnej wiosce (motherland) mamy Małej Magdy. Miejsce to, nawet przez mieszkańców prowincji Kwale, nazywane jest "very dark place in Kenya", czyli "bardzo ciemna strona Kenii" i bynajmniej nie ma to związku z przestępczością tylko z brakiem dostępu do edukacji i wysokim poziomem analfabetyzmu.

Do obowiązków Mwanamisi należy pomoc mamie w przynoszeniu wody, gotowaniu, praniu, a także wypasanie i dojenie 4 kóz. Kozie mleko jest często jedynym pożywieniem dla dzieci.

Pomoc tej rodzinie w posłaniu przynajmniej najstarszego dziecka do szkoły daje szansę na lepszą przyszłość. Może to właśnie Mwanamisi rozpocznie nowy etap w życiu całej lokalnej społeczności.

Więcej zdjęć tego dziecka można też znaleźć w zakładce Kronika.

Dziewczynka adoptowana przez Pana Tomasza z województwa śląskiego.

Partnerzy