Menu

2016.12.16 - paczka do Kenii (5 zdjęć)

W tym czasie mieliśmy jeszcze nadzieję, że wysyłanie paczek do Kenii ma sens. Przygotowaliśmy (czwartą już), blisko dwudziestokilogramową paczkę i jeszcze tego dnia wysłaliśmy ją.

Koszt wysłania dwudziestokilogramowej paczki drogą morską wynosi ok. 200 zł, koszt odebrania paczki tam na miejscu wynosi 6-7 zł.

Jak się później okazało, wszystkie paczki, po dotarciu do Mombasy w Kenii, są otwierane, dokładnie przeglądane i przepakowywane do worków jutowych. Podczas przeglądania zawartości paczek nakładane są wysokie opłaty (ok. 150-200 zł), których źródła w tamtejszym prawie trudno się doszukać. Następnie paczki są rozwożone do miejsc docelowych, czyli do lokalnych poczt, skąd trzeba je osobiście odebrać. Zdarza się, że naczelnik poczty potrafi znacząco podnieść tą opłatę dodatkową w sytuacji gdy odbiorca zaczyna kwestionować jej zasadność i wysokość - taka sytuacja nas też spotkała. Gdy zaczęliśmy wyjaśniać podstawy prawne nałożonej opłaty, poruszając naszą ambasadę, Urząd Celny, Konsula Honorowego, Urząd pocztowy w Mombasie, to nagle wysokość opłaty dodatkowej wzrosła dwukrotnie.

Niestety, Kenia jest bardzo skorumpowanym krajem, gdzie każdy urzędnik ma ogromną władzę nad pozostałymi obywatelami i często nadurzywa tej władzy żądając, niekiedy bezpardonowo, łapówek.

rwb, 2018.03.07

Partnerzy