Menu

1 % podatku

Przekaż nam 1 % swojego podatku

W jaki sposób przekazać 1 % podatku?

To bardzo proste! Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38) jak w poniższym przykładzie PIT37:

Kto może przekazać 1 % podatku?

Pomóc nam przez przekazanie 1 % podatku mogą:

  • osoby fizyczne, emeryci i renciści (PIT37),
  • ryczałtowcy (PIT 28),
  • przedsiębiorcy (PIT36),
  • przedsiębiorcy "liniowcy" (PIT36L),
  • gracze giełdowi (PIT38),
  • osoby, które sprzedały nieruchomość (PIT39).

Gwarancją otrzymania przez nas wpłaty jest żeby deklaracja była wypełniona dokładnie tak, jak to pokazuje powyższy wycinek formlarza PIT.
W przypadku błędnego wypełnienia lub niewypełnienia rubryk 137 i 139 wsparcie nie zaostanie uwzględnione. Rubryki 140 i 141 są opcjonalne.

Partnerzy