Menu

Hamisi son of Dilone from Mibiboni

Hamisi - dziecko bardzo doświadczone przez los. Urodził się 11 listopada 2014 roku, jako piąte dziecko swoich rodziców, ale jemu pierwszemu udało się przeżyć. We wczesnym dzieciństwie cierpiał na chorobę głodową, której ślady pozostały do dzisiaj, zarówno na ciele jak i w psychice chłopca. Traumatyczne pierwsze kilkanaście miesięcy życia i delikatna psychika wpłynęły negatywnie na ogólnym rozwój chłopca. Dlatego też posłanie go do nursery school jest dla Hamisiego wielką szansą na wyrównanie deficytów rozwojowych, rozwój kompetencji społecznych i dobry start w szkole podstawowej.

W Kenii z zasady nie bierze się pod uwagę możliwości edukacji dzieci z deficytami. Chcemy, aby Hamisi był przykładem i dowodem, że można, a wręcz trzeba dawać równe szanse także dzieciom z trudnościami rozwojowymi.

Kiedy patrzymy na krótką historię jego życia, wypełnioną dramatycznymi doświadczeniami (głód, zapalenie tkanek miękkich oczodołu, trzykrotna malaria - ostatnia bardzo ciężka, liczne powikłane infekcje, rozległe problemy skórne) i widzimy dzisiaj wesołego, wrażliwego i pełnego empatii, ślicznego chłopca o smutnym spojrzeniu, to bardzo chcemy dać mu szansę i nadzieję na lepszą przyszłość. On, bardziej niż ktokolwiek inny, zasługuje na pomoc i opiekę.

Poniższa galeria przedstawia również najbliższych adoptowanego dziecka oraz warunki, w jakich żyje ta rodzina.

Więcej zdjęć tego dziecka można też znaleźć w zakładce Kronika.

Chłopiec adoptowany przez Pana Pawła z województwa mazowieckiego.

Partnerzy