Menu
2021-02-27

Dom dla Mishi - The House for Mishi

Wzruszam się i cieszę z całego serca, kiedy oglądam efekt naszego wspólnego wysiłku. Dziś nadszedł dzień, w którym chcemy podziękować wszystkim za wsparcie, otuchę i dobrą energię. Miesiąc temu zakończyliśmy sukcesem budowę domu dla małej Mishi. Rodzina z dwutygodniowym dzieckiem, o imieniu Moddy, mieszka w nowym, bezpiecznym domu. Bez Was nie byłoby szansy na tak szybką pomoc. Szczególne podziękowania dla Ani i Ludwika, dla Marty i Sebastiana, dla Pani Anny, dla Irmy i wszystkich wspierających ten projekt.

Tutaj istnieje możliwość skomentowania tej wiadomości na portalu społeczniościowym Facebook.

I am so moved and I am glad with all my heart when I see the effect of our joint effort. Today is the day when we want to thank everyone for their support, cheer and good energy. A month ago, we successfully completed the construction of a house for little Mishi. A family with a two-week-old baby named Moddy lives in a new, safe house. Without you, there would be no chance for such quick help. Special thanks to Ania and Ludwik, for Marta and Sebastian, for Mrs. Anna, for Irma and all supporters of this project.

Here you can comment on this message on the social network Facebook.

Partnerzy