Menu

Little Madzia daughter of Mohcio from Mibiboni

Małą Madzię znają wszyscy, jej historia - pomimo młodego wieku (ur. 27.08.2016 r.) - jest już bardzo bogata. Od czasu, kiedy Mała Madzia zaczęła mówić szkoła stała się jej wielkim marzeniem. Do tego stopnia wielkim, że rodzice musieli kupić jej mundurek szkolny, w który bardzo często się ubiera. Gdy jej brat Hamisi (ur. 11.11.2014 r.) miał być przyjęty do przedszkola w pobliskiej Galu Primary School, ponad dwuletnia Mała Madzia "postanowiła", że również rozpocznie edukację przedszkolną. Pewnego dnia wraz z matką Mwanashą, bratem Hamisim oraz Robertem, który akurat był wtedy w Kenii, udała się do Galu Primary School. Jakaż była jej rozpacz, kiedy Przedszkolanka zakomunikowała, że nie może jej teraz przyjąć do przedszkola, bo jest za mała. Madzia jest bardzo elokwentna i długo nie dawała za wygraną, ale w końcu dała się przekonać, że rozpocznie naukę od stycznia 2020 roku. Trzeba tutaj dodać, że Madzia mówi biegle w dwóch językach: Digo (język plemienny jej rodziców), Suahili (uniwersalny język międzyplemienny - taki afrykański angielski) oraz dużo rozumie i trochę mówi po angielsku i polsku.

Poniższa galeria przedstawia również najbliższych adoptowanego dziecka oraz warunki, w jakich żyje ta rodzina.

Więcej zdjęć tego dziecka można też znaleźć w zakładce Kronika oraz Little Madzia.

Dziewczynka adoptowana przez Pana Pawła z województwa mazowieckiego.

Partnerzy